Tvorba loga pre HRLIFE

Logo pre dynamickú, flexibilnú spoločnosť v oblasti ľudských zdrojov.

Služby Logo
Realizácia

2017